Home » Tag Archives: yargıtay kararı iş davası

Tag Archives: yargıtay kararı iş davası

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/7353 Karar No : 2012/59 Tarih : 16.01.2012

Davacı işçi vize uygulaması kapsamında çalışmakta ve kayıtlara bakıldığında yılın başlangıç aylarında vize alınması ile işe başlatılmakta ve yıl sonuna doğru ise vize bitimi nedeni ile iş sözleşmesi askıya alınmaktadır. Kayıtlara göre iş sözleşmesi vize onayının sona erdiği 28.12.2001 tarihinden sonra davacının davalı işyerinde çalışması bulunmamaktadır. Mahkemece alınan hesap raporunda davacı işçinin bu tarihe göre kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanmıştır. ...

Read More »