Home » Tag Archives: ücret

Tag Archives: ücret

Toplu iş sözleşmeleri ve ücret – Yargıtay kararları

Protokol (TİS) yapıldıkları tarihten ileriye dönük olarak sonuç doğurur. Toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerinde, işçi ile işverenin bir araya gelerek toplu iş sözleşmesi hükümlerini değiştirmeleri mümkün değildir. Bununla birlikte toplu iş sözleşmesinde ücret artışını öngören hükmün yürürlüğe girmesinden sonra davacı işçi yönünden alacağa dönüşmüş olan haktan işçi tarafından vazgeçilmesi olanaklıdır. TİS başlangıç tarihi fesihten öncesine gitse de, özel düzenleme yoksa ...

Read More »

Bordrodan ücret okuma nasıl yapılır?

Ücret bordrolarda net veya brüt olarak gösterilebilir. Ücretin çıplak ücrete denk gelen miktarı bordroda ayrı bir başlık halinde gösterilebilir. Örneğin aşağıdaki bordroda 900 TL işçinin çıplak ücretidir. Açılımında, çalışma günü karşılığında hafta tatili ve genel tatil bulunmasına rağmen 900 TL ücretin değişmemesi de(aşağıdaki örnekte fazla mesai hariç) çıplak ücret olduğunu göstermektedir. Bordrolarda yapılan ek çalışma ve sosyal yardımlar ayrı başlıklar ...

Read More »

İşveren, hangi hallerde işçiye, çalışmadığı halde ücret ödenmek zorundadır?

Ücret, kural olarak ancak yapılan iş karşılığı ödenir. Bunun sonucu olarak çalışma yoksa ücret ödenmez. İş Kanunu bu kurala açıkça yer vermiştir (m. 32/1). Ancak iş mevzuatı ile bu kurala çeşitli istisnalar konulmuştur. İş Kanununda, Ulusal Bayram, genel tatiller ve hafta tatili ile yıllık ücretli izin süresinde işçinin çalışmadan ücret alması öngörülmüş bulunmaktadır. Bunlardan ayrı olarak aşağıdaki hallerde, işçinin normal ...

Read More »

Ücretin gününde ödenmemesi halinde işçinin hakları nelerdir?

İş Kanununa göre, ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde zorlayıcı bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş sözleşmeleri çalışmadıkları ...

Read More »