Home » Tag Archives: organik bağ

Tag Archives: organik bağ

İşverenler arası organik bağ – Yargıtay kararları

Davacı, davalı işyerinde 01.10.1996 tarihinden beri işyerinde çalışırken 02.06.2006 da …iş akitlerinin 05.06.2006 tarihi itibariyle feshedildiğini, müvekkilinin önceleri iki nolu davalının (Y.S. Ambalaj)işçisi iken 10.03.1999 tarihinde sigortasının bir nolu davalıya(Y.S. Dokuma) aktarıldığını, her iki davalı şirketin ortaklarının aynı kişiler olduğunu ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, lazla çalışma ücreti, ücret alacağı, ikramiye alacaklarının tahsilini istemiştir. Davalılar vekili her iki şirketin ...

Read More »

İşveren şirketler arası organik bağ nasıl tespit edilir?

Uygulamada, işverenlerin aynı yerde değişik isimler adı altında faaliyet yürüttükleri ,farklı isimlerle işletme ve şirket kurdukları, görülmektedir. Buna paralel olarak da işçi bu değişik şirketlerde girdi çıktı veya tabela şirketinde çalışırken sigortası başka bir şirket tarafından yatırılıyor gösterilmektedir. Bu gibi olayların çözümünde, organik bağ ve birlikle istihdam konularının araştırılması gerekmektedir. Ticaret sicil kayıtlarından şirketlerin hakim sermaye ortakları ile diğer şirketin ortaklarının ...

Read More »