Home » Tag Archives: işyeri devrinin işçilik alacaklarına etkisi

Tag Archives: işyeri devrinin işçilik alacaklarına etkisi

İşyeri devrinin işçilik alacakları bakımından esasları ve sonuçları

İşyeri devrinin esasları ve sonuçları 4857 sayılı İş Kanununun 6 nci maddesinde düzenlenmiştir. Sözü edilen hükümde, işyerinin veya bir bölümünün devrinde devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve borçlarıyla devralan işverene geçeceği öngörülmüştür. Devir tarihinden önce doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlar açısından, devreden işverenle devralan işverenin birlikte sorumlu oldukları aynı yasanın üçüncü fıkrasında belirtilmiş, devreden işverenin ...

Read More »