Home » Tag Archives: işçinin görev yeri değişikliği

Tag Archives: işçinin görev yeri değişikliği

İşçinin görev yeri değişikliği ve objektif neden – Yargıtay Kararları

“İş sözleşmesinde işverenin davacıyı il hudutları dışında başka bir işyerinde özlük haklarında değişiklik yapmamak kaydı ile görevlendirebileceği belirtilmiştir. İş sözleşmesinde, işverenin işçiyi il hudutları dışında başka bir ilde görevlendirebileceğine ilişkin hüküm olsa da, davacının başka işyerinde görevlendirilmesi özlük haklarında aleyhe değişiklik olmaması şartına bağlı olup, Ceyhan ilçesinde ikamet eden davacının Seyhan ilçesine günlük gidiş geliş masrafları özlük haklarında esaslı değişiklik ...

Read More »

İşçinin görev yeri değişikliği ile ilgili Yargıtay Kararı

“….Somut olayda, S. Müh. Tic. Lkl. Şii. ile asıl işveren olan diğer davalı arasındaki hizmet alım sözleşmesi sona erdiği gerekçesiyle Karaman ilinde çalışan davacı işçi, alt işveren tarafından davet edildiği Diyarbakırdaki işyerine gitmemiştir. Davalı S.Müh. Tic. I.td. Şti.’nin Türkiye genelinde başka işyerlerinin bulunup bulunmadığı, davacının nakledildiği Diyarbakır’daki işyeri ile ilgili olarak hizmet alım sözleşmesi bulunup bulunmadığı, varsa hizmet alım sözleşmesinde ...

Read More »

İş sözleşmesindeki, işverenin işçiyi nakil hakkı – Yargıtay kararı

“..Davacı ile davalı S. Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan iş sözleşmesinin 9. maddesinde “…işçi, işverenin Türkiye’de yerleşik bulunan diğer işyerlerinde … çalışmayı kabul etmiştir” hükmü yer almaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 22. maddesinde, “işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak ...

Read More »

İşçinin görev yeri değişikliği, hangi hallerde işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir?

İş hukukunun en tartışmalı alanlarından biri çalışma koşullarının tespiti ile bu koşulların uygulanması, değişiklik yapılması, en nihayet işçinin kabulüne bağlı ol­mayan değişiklik ile işverenin yönetim hakkı arasındaki ince çizginin ortaya konul­masıdır. İş hukuku, işçi hakları yönünden sürekli ileriye yönelik gelişimci bir karaktere sahiptir. Bu anlayıştan hareket edildiğinde, işçinin haklarının iş ilişkisinin devamı sı­rasında daha ileriye götürülmesi, iş hukukunun temel amaçları ...

Read More »