Home » Tag Archives: işçi alacağı

Tag Archives: işçi alacağı

İşveren, hangi hallerde işçiye, çalışmadığı halde ücret ödenmek zorundadır?

Ücret, kural olarak ancak yapılan iş karşılığı ödenir. Bunun sonucu olarak çalışma yoksa ücret ödenmez. İş Kanunu bu kurala açıkça yer vermiştir (m. 32/1). Ancak iş mevzuatı ile bu kurala çeşitli istisnalar konulmuştur. İş Kanununda, Ulusal Bayram, genel tatiller ve hafta tatili ile yıllık ücretli izin süresinde işçinin çalışmadan ücret alması öngörülmüş bulunmaktadır. Bunlardan ayrı olarak aşağıdaki hallerde, işçinin normal ...

Read More »