Home » Tag Archives: belirli süreli iş sözleşmesi

Tag Archives: belirli süreli iş sözleşmesi

Belirli süreli iş sözleşmeleri hakkında bilinmesi gerekenler

4857 Sayılı İş Kanunu 11.maddesine göre: Madde 11 – İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden ...

Read More »

Öğretim görevlileri ile belirli süreli iş sözleşmesi imzalanabilir mi?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. maddesinde, “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi esaslı bir sebep olmadıkça, birden fazla ...

Read More »

Üniversite ile öğretim elemanı arasında belirli süreli iş sözleşmesi imzalanabilir mi?

İş güvencesi hükümlerinin yürürlüğe girmesiyle belirli – belirsiz süreli iş söz­leşmesi ayrımının önemi daha da artmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. madde­sinde “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şe­kilde yapılan ...

Read More »

İş sözleşmesinin alt işverenin ihale süresi ile sınırlı olarak yapılması halinde, sözleşme belirli süreli midir?

Borçlar Kanununun 338 inci maddesinde, “Hizmet akdi, muayyen bir müddet için yapılmış yahut böyle bir müddet işin maksut olan gayesinden anlaşılmakta bu­lunmuş ise, hilafı mukavele edilmiş olmadıkça feshi ihbara hacet olmaksızın bu müddetin müruriyle, akit nihayet bulur” kuralı mevcuttur. Anılan hükme göre taraf­ların belirli süreli iş sözleşmesi yapma konusunda iradelerinin birleşmesi yeterli gö­rüldüğü halde, 1475 sayılı Yasa uygulamasında, Yargıtay kararları ...

Read More »

Belirli süreli sözleşmelerde, sürenin bitimiyle işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir mi?

Kural olarak belirli süreli iş sözleşmeleri, belirlenen sürenin geçmesi veya belir­lenen işin tamamlanması ile sona erer. Bu süre hafta, ay, yıl veya belli bir tarih ola­bilir. İşin devam süresi, işin gayesinden anlaşılabileceği gibi; belirli bir olayın ger­çekleşmesi, hatta gerçekleşmesi belli olmayan olayların sonucuna da bağlanabilir. Belirli süreli iş sözleşmesinin sürenin bilimi ile sona ermesi durumunda; söz­leşmenin sürenin bitimi ile kendiliğinden ...

Read More »

İş sözleşmesinin belirli mi yoksa belirsiz sürelimi olduğu neye göre tespit edilir?

Belirli süreli iş sözleşmesinden söz edi­lebilmesi için sözleşmenin açık veya örtülü olarak süreye bağlanması ve bunun için objektif nedenlerin varlığı gerekir. Borçlar Kanunu’nun 338 inci maddesinde, “Hizmet akdi, muayyen bir müddet için yapılmış yahut böyle bir müddet işin maksut olan ga­yesinden anlaşılmakta bulunmuş ise, hilafı mukavele edilmiş olmadıkça feshi ihbara hacet olmaksızın bu müddetin müruriyle, akit nihayet bulur” kuralı mevcuttur. ...

Read More »

Belirli süreli iş sözleşmelerinde sürenin bitmesinin sonuçları nelerdir?

İş Kanununda belirtildiği üzere, belirli süreli iş sözleşmesi, belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak yapılan bir sözleşmedir. Belirli süreli iş sözleşmesi, aksi kararlaştırılmadıkça, sürenin dolması ile kendiliğinden sona erer. Ayrıca, taraflardan birinin fesih bildiriminde bulunmasına gerek yoktur.. Bunun gibi, sözleşme yukarıdaki unsurların gerçekleşmesiyle de son bulur. Belirli ...

Read More »

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri arasındaki farklar nelerdir?

İş Kanununa göre, iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) ...

Read More »