Home » Tag Archives: akort ücret

Tag Archives: akort ücret

Akort ücret nedir?

Yapılan işin sonucuna göre hesaplanan ücrete akort ücret denir. Örneğin bir maden işçisinin çıkardığı madenin ağırlığına veya bir işçinin boyadığı bezin uzunluğuna göre ücretin hesaplanması durumlarında akort ücret söz konusudur. Akort ücret, parça sayısı, büyüklük, uzunluk veya ağırlık gibi birimlere göre saptanır ve belirli bir çalışma dönemine düşen ücret, her birim için saptanan ücretin birim sayısı toplamı ile çarpılması sonucu bulunur. ...

Read More »