Home » İşçilik Alacakları » Doğum İzni

Doğum İzni

Süt izni hakkında bilinmesi gerekenler ve Yargıtay kararları

Analık halinde çalışma ve süt izni 4857 Sayılı kanun 74.maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: “Madde 74 – Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse ...

Read More »

Doğum iznine ilişkin Yargıtay kararları

Doğum izni döneminde işçiye ücret ödenmez. İş göremezlik ödeneğinin muhatabı işveren değildir. Doğum izni işverenin takdirinde değildir. Talep halinde verilmesi zorunludur. Verilmemesi haklı fesih sebebidir. Doğum izninde olduğu dönemde çalışma yapılmadığından çalışılmayan bu süreler ihbar ve kıdem tazminatına esas hizmet süresinin hesabında nazara alınamaz. “…Doğum öncesi ve doğum sonrası 8 haftalık doğum izninin yasal dayanağı 5510 sayılı yasanın 15. maddesi ...

Read More »