AGİ

Asgari Geçim İndirimi ile ilgili Yargıtay kararları

…Davacı taraf asgari geçim indirimlerinin ödenmediğini davalı taraf ise davacıya tüm ücret alacaklarının ödendiğini, bu durumun davacının bordroları ile sabit olduğunu beyan etmiştir. Mahkemece hükme dayanak alınan bilirkişi raporunda ise davacıya ait imzasız son dönem bordrosunda asgari geçim indiriminin hesaplanmış olması nedeniyle talebin tamamıyla reddine karar verilmiştir. Dosyanın incelenmesinden davacının asgari geçim indiriminin tüm çalışma dönemi için ödenip ödenmediği anlaşılamamaktadır. ...

Read More »

İşçiye Asgari geçim indiriminin ödenmemesi haklı fesih imkanı verir mi?

Asgari geçim indirimleri de  ücret gibi sosyal bir hak olup ödenmemesi halinde işçinin iş akdini haklı nedenle fesih imkanı bulunmaktadır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin bu hususta vermiş olduğu ilke kararının özeti aşağıdaki gibidir; “….Davacının talep ettiği asgari geçim indirimi alacakları fesihten sonra ve dava tarihinden önce 09.07.2008 tarihinde ödenmiştir. İşyerinde ücret ve bu kabil alacakların hangi tarihlerde ödendiği araştırılıp sonucuna ...

Read More »