Home » İş Hukuku » Yurtdışı çalışması- Ücret alacağı – Yargıtay kararları

Yurtdışı çalışması- Ücret alacağı – Yargıtay kararları

…Davacının aylık ücreti taraflar arasında uyuşmazlık konusudur.
Davacı işçi, aylık ücretin 1.000 USD olduğunu ileri sürmüş, davalı işveren ise 500 USD aylık ücret ödendiğini savunmuştur.
Dosya içinde aylık ücretlerin ispatına dair yazı lı bir belge bulunmamaktadır.
Davacı işçi ile birlikte çalıştığı anlaşılan iki davacı tanığı bu noktada iddiayı doğrulayan anlatımda bulunmuşlar, davalı tanığı ise, davacının ne kadar ücret aldığı hususunda net bir beyanda bulunmamıştır.
Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı işçinin aylık ücretleri ile ilgili kesin bir sonuca ulaşması mümkün olmamıştır.
Davacı yurt dışında çalışmıştır. Türkiye İş Kurumundan davacı işçi ile ilgili bir sözleşme var ise getirtilip değerlendirilmesi gerekir.
Ayrıca, davacının fiilen yaptığı iş ve çalıştığı tarihler bildirilmek suretiyle ne kadar ücret alabileceği ilgili meslek kuruluşundan sorulmalı ve alınacak olan yazı tüm dosya kapsamıyla birlikte yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak, aylık ücretlerle ilgili gerekirse bilirkişiden ek rapor alınarak sonuca gidilmelidir.
Eksik incelemeyle yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9. HD. 2006/4371 E. 2006/25456 K. 02.10.2006

…Davacı işçinin aylık ücreti taraflar arasında tartışma konusu olmuş ve davacı işçi 1000 Amerikan Doları ücret ödendiğini ileri sürerken davalı işveren ise ücretin Libya Dinarı olarak ödendiğini ve sözleşmede yazılı olan ücretin geçerli olduğunu savunmuştur.
Bilirkişi raporunda kıdem tazminatının 701 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası üzerinden hesaplanmış, ihbar tazminatı ile diğer işçilik alacakları ise 265 Libya Dinarı tutarına göre belirlenmiştir.
Davacı vekili 17.12.2004 tarihli ıslah dilekçesinde, bilirkişinin Libya Dinarı üzerinden yapmış olduğu hesaba karşı çıkmamış ve raporda belirlenen miktarların Amerikan Doları karşılığının ödetilmesini talep etmiştir.
Bu durumda davalı taraf lehine hesaplamanın 265 Libya Dinarı üzerinden yapılması yönünde usuli kazanılmış hak doğmuştur. Mahkemece tüm hesaplamaların 701 Amerikan Doları aylık ücrete göre yapıldığı 13.2.2006 tarihli bilirkişi ek raporuna göre isteklerin kabulü hatalı olmuştur. Anılan istekler yönünden dosyada bulunan ilk bilirkişi raporu değerlendirilerek bir karar verilmelidir.
Öte yandan anılan bilirkişi raporunda davacının aylık ücreti 265 Libya Dinarı olarak kabul edildiği halde kıdem tazminatının 701 Amerikan Doları üzerinden hesabı çelişkili bir durumdur. Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kıdem tazminatının da 265 Libya Dinarı üzerinden hesaplanması gerekir.
Libya Dinarı ülkemizde tedavül görmediğinden Amerikan Dolarına çevrilerek istekler yönünden bir karar verilmelidir. Kararın bu yönlerden bozulması gerekmiştir.
9. HD. 2006/21645 E. 2006/25691 K. 03.10.2006

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*