Home » Haberler » Yol ücretinin kıdem tazminatına eklenmesi usulü

Yol ücretinin kıdem tazminatına eklenmesi usulü

Yol- servis ücretleri, kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücretin tespitinde hesaplamaya dahil edilecek kalemlerdendir.

Yol masrafının işverence karşılandığı durumlar, üç farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır;

1- İşçiye, işverence araç tahsis edilmesi

2-Mavi kart bedeli verilmesi

3-Servisin işveren tarafından sağlanması

Yol ücreti konusunda işveren ile işçi arasında uyuşmazlık bulunuyor ise;

Gerek işçiye araç tahsis edildiği, gerekse aylık mavi kart bedeli verildiği durumlarda, yol ücretinin tespiti için, fesih tarihindeki aylık mavi kart bedelinin belediyeden sorularak ücrete eklenmesi,

Yapılan yol yardımı, işyeri servisi ile gerçekleştiriliyor ise, ihtilaflı durumlarda, mahkemece, ilgili Servisçiler Odasından günlük 1 işçinin taşınması için belirlenen ücret sorulmalı, çıkacak sonuca göre karar verilmelidir.

Yemek ücretinde olduğu gibi, yol ücretinde de, işyerinde çalışılan gün sayısı üzerinden hesaplanması gerekir.

servis

Konuya ilişkin emsal Yargıtay kararları:

“…Davacının işveren tarafından temin edilen yemek ve yol yardımından yararlandığı kabul edilerek giydirilmiş ücrete aylık 350,00TL yemek ve 60,00 TL yol yardımı ilave edilmiş ise de, davacıya sağlanan yemek ve yol yardımının miktarı konusunda yapılmış piyasa araştırması mevcut olmayıp, tamamen bilirkişinin kendi takdirine göre belirlediği rakamlara itibar edilmesi hatalı olmuştur. Mahallindeki ilgili yerlerden sorulmak sureti ile (lokantacılar odası, belediye gibi) fesih tarihi itibari ile yemek ve yol yardımının nakti değeri tespit edilmeli, buna göre giydirilmiş ücrete eklenmelidir.”(7. HD. 2014/8178 E. 2014/14920 K. 01/07/2014)

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, bilirkişice giydirilmiş ücrete yemek yardımı olarak aylık 165,00 TL, yol için ise 150,00 TL eklenmiştir. Ancak bu miktarların nereden tespit edildiği anlaşılamamaktadır.
Mahkemece Lokantacılar Odasından 3.sınıf lokanta için fesih tarihindeki 1 öğünlük yemek bedeli sorulmalı, lokantacının kar payı düşüldükten sonra belirlenen rakam, davalının ibraz ettiği fatura ile birlikte bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Ayrıca davacıya yapılan yol yardımı ile ilgili Servisçiler Odasından günlük 1 işçinin taşınması için belirlenen ücret sorulmalı, çıkacak sonuca göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile bilirkişi raporundaki afaki hesaplamaya itibarla hüküm kurulması hatalıdır.”(7. HD. 2013/14339 E. 2014/1323 K. 01/07/2014)

“…Yerel mahkemece yapılması gereken iş davacıya yapılan sağlık sigortasının son 1 yıllık prim toplamının 365’e bölünerek ücrete eklenmesi, davacıya tahsis edilen araca ilişkin olarak da fesih tarihindeki aylık mavi kart bedelinin Belediyeden sorularak ücrete eklenmesi, buna göre bilirkişiden ek rapor alınarak sonucuna göre bir karar vermektir.

Bu gereklere uyulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9. HD. 2009/4256 E. 2011/3619 K. 15.02.2011)

“…Hükme esas bilirkişi raporunda, davacının tazminata esas giydirilmiş ücreti hesaplanırken, yol ücreti davacı tanık beyanı, yemek ücreti ise ayda 26 gün çalışma esasına göre hesaplanmıştır. Davalı işyerinde haftanın 5 günü çalışıldığı, ayda iki Cumartesi günü ise fazla mesai yapıldığı anlaşılmaktadır.
Bu çalışma düzenine göre davacının günlük yol gideri ulaşım araçlarındaki bilet fiyatı esas alınarak, ilgili kurumdan sorulmalı ve yol ve yemek ücreti aylık 22 gün çalışma esası alınarak giydirilmiş ücrete dahil edilmelidir.
Giydirilmiş ücretin bu esaslar dikkate alınarak belirlenmemesi isabetsizdir.”(9. HD. 2010/34198 E. 2012/41904 K. 10.12.2012)

 

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*