Home » İş Hukuku » Ücret alacaklarında faiz nasıl hesaplanır?

Ücret alacaklarında faiz nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanununun 34 üncü maddesi gereğince, gününde ödenmemesi halinde bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmelidir.

İşverenin dava tarihinden önce temerrüde düşürülmesi durumunda, istekle bağlı olarak temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmelidir. Bunun dışında kısmi dava açılması halinde dava veya ıslah tarihlerinden itibaren talep edilen miktarlarla sınırlı olarak faize karar verilmelidir.

Belirsiz alacak davası şartlarını taşıması halinde dava tarihinden önce temerrüde düşürülmemişse davanın açıldığı tarihte temerrüde düşülmekle faize bu tarihten itibaren hükınedilmelidir.

9. Hukuk Dairesi, yasal faiz talep edilse de mevduat faizi hükmedilmesi gerektiği görüşündedir. Bir kısım yazarlar, hakimin taleple bağlı olması ve talepten fazlaya hükmedemeycceğine ilişkin HUMK 74 ve HMK 26.maddeleri karşısında bu görüşe katılmamaktadırlar.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*