Home » İş Hukuku » Ücret alacağı talepli davalarda sık karşılaşılan hatalar nelerdir?

Ücret alacağı talepli davalarda sık karşılaşılan hatalar nelerdir?

Bilirkişiler tarafından yapılan hatalar:

Net-brüt talebi dikkate alınmadan rapor verilmesi
PTT ödemesinin yapılıp yapılmadığı araştırılmadan ödenmiş kabul edilmesi
Resmi dairelerde bilinmeyen dönem ücreti olamayacağına dikkat edilmemesi
Resmi işyeri çalışma ve ödemelerinin kayda dayalı olması zorunluluğuna dikkat edilmemesi
Taraf iddia ve savunmalarına dikkat edilmeyerek talep aşımına yol açılması
Ücret hesaplamalarının döküm halinde denetime elverişli gösterilmemesi
Ücrete esas delillerin tespitler kısmında ortaya konulmaması
Alternatif ücret içeren rapor sunulmaması
Bordrolara incelenmeden banka ödemeleri ile karşılaştırılmadan rapor verilmesi
Bilinmeyen dönem ücretlerinin asgari ücrete oranlanarak bulunmaması
Emsal ücret araştırması yapılmadığı belirtilerek mahkemeden eksikliğin tamamlanması istenilmeden eksik evrakla rapor düzenlenmesi

Mahkemeler tarafından yapılan hatalar:

Dosyaya sunulan kayıt ve ödeme belgelerine karşı davacıdan diyeceklerinin sorulmaması
Net brüt taleplerine dikkat edilmeden hüküm kurulması
Ödeme belgelerinin değerlendirilmemesi
Ödeme borcu sona erdiren sebeplerden olduğundan belgelerin her aşamada sunulabileceğine dikkat edilmemesi
Ödeme savunmasının tanıkla ispatlanamayacağına dikkat edilmemesi
Sendikalı olmadığı hallerde yan delillerle desteklenmeden sendikalı işçi ücreti ödendiğinin kabul edilmesi
Talebin aşılması
Ücret değişikliğine muvafakatte yazılı muvafakat araştırılmadan sessiz kalmanın kabul olarak değerlendirilmesi
Ücretin miktarını ispatın davacı işçiye düştüğünün gözetilmemesi varsa buna göre ücretin değerlendirilmemesi
Ücret itirazı olmadığı halde ücret araştırması yapılması
Emsal ücretleri araştırmadan sadece tanık beyanıyla sonuca gidilmesi
Emsal ücretinin ya hiç ya da eksik araştırılması, ilke kararında geçtiği üzere sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarının tamamından araştırma yapılmaması
Faiz talep ve tarihlerine dikkat edilmemesi
Hakkaniyet indirimi yapılamayacağı halde yapılması
Hatalı hesaplama içeren raporla sonuca gidilmesi
Hükümde alacağın net brüt olup olmadığının gösterilmemesi

İşçi / vekili tarafından yapılan hatalar: 

Eksik emsalle sonuca gitmeye itiraz ve temyiz edilmemesi
Hangi dönem ücretlerinin ödenmediğinin açık olarak belirtilmemesi,
İşkur şikayetinde farklı ücret, dava dilekçesi, noter ihtarnamelerinde farklı ücret bildirilmesi
Rapora süresinde itiraz edilmemesi
Ücrete dahil giydirilmiş ücret hesaplamasına esas yemek, yol yardımı gibi ödemelerin talep edilmemesi
Yazılı belge sunulmaması
Alacağın net veya brüt olarak talep edildiğinin yazılmaması
Dava dilekçesinde ücret miktarının yazılmaması
Emsal ücret araştırması talep edilmemesi

İşveren / vekili tarafından yapılan hatalar:

Kayıtların gerçek ücreti göstermemesi
Ödemelerin banka aracılığı ile yapılmaması
Ödeme borcu sona erdiren hallerden olduğundan her aşama da ileri sürülebileceğine dikkat edilmemesi
Rapora süresinde itiraz edilmemesi
Ücretin ödendiğinin yazılı belgeyle değil tanıkla ispatlanmaya çalışılması
Zamanaşımı itirazı ileri sürülmemesi
Eksik emsal araştırmasına itiraz ve temyiz edilmemesi
Herkese yaptığı işe ve kıdem yılına bakılmadan gerçeğe aykırı asgari ücret ödendiği şeklinde bordro düzenlenmesi İsticvap ve yemin delillerine dayanılmaması

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*