Home » İş Hukuku » Koku tazminatı – Yargıtay kararı

Koku tazminatı – Yargıtay kararı

…Davacı temizlik işlerinde başkontrolör olarak çalışmıştır. Koku yardımı toplu iş sözleşmelerinin 61. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, koku yardımı fiilen temizlik ve kanal işlerinde çalışan işçilere verilmektedir. Koku yardımı fiilen temizlik ve kanal işlerinde çalışıp, yaptıkları iş sebebiyle kötü kokuya sürekli maruz kalan işçilerin katlandıkları külfet ve zorluğu dengeleme amacıyla yapılan bir ödemedir. Davacı fiilen temizlik ve kanal işlerinde çalışan bir işçi değildir. Bu sebeple koku yardımından yararlanamaz.
Mahkemece davacının bu talebinin hüküm altına alınması hatalıdır.
22.HD. 2012/23369 E. 2013/22792 K. 30.10.2013

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*