Home » Haberler » İşe iade davası sonrası en sık yapılan hatalar

İşe iade davası sonrası en sık yapılan hatalar

Mahkemeler tarafından yapılan hatalar:

İşe başlama talebinde 10 günlük sürenin iş günü olduğunun dikkate alınmaması İşe başlama talebinin sadece 10 günlük süreye tabi olup şekil şartına bağlı bulunmadığının dikkate alınmaması

Zamanaşımının boşta geçen süre ücreti için 5 işe başlatmama tazminatı için 10 yıl olduğuna dikkat edilmemesi

Boşta geçen süre ücretine en yüksek mevduat faizi yürütülmemcsi Boşta geçen süre ücretine ilişkin hatalı hesaplama içeren bilirkişi raporunun denetlenmemesi

Boşta geçen süre ücreti için faiz başlangıcının en erken başlatma talebinin ulaştığı tarih olacağı temerrüt varsa o tarih yoksa dava ve ıslah tarihi olacağının dikkate alınmaması

Faiz tarihleri ve türleri çok değişken olmasına rağmen dikkat edilmemesi Fesih tarihi geçerli bir başvuru halinde işverenin bu başvuruya cevap vermemesi halinde başvuruyu takip eden bir ayın sonu veya bu bir aylık süre dolmadan önce işveren işe başlatmayacağını açıklamışsa bu tarih iş sözleşmesinin feshi tarihi olarak esas alınmaması

Fesih tarihinin işçi başvurmazsa geçersiz sayılan ilk fesih tarihi olacağının dikkate alınmaması

Gerekçeli kararda işçi ve işverenin başlama ve başlatmama samimiyetinin değerlendirilmemesi

İşe başlamada işçi samimi değilse boşta geçen süre ücreti ile işe başlatmama tazminatlarının reddi gerektiğinin gözetilmemesi

İşe başlamada işçi samimi değilse ilk feshin geçerli hale geleceği ve ilk fesih tarihindeki ücret üzerinden kıdem tazminatının hesaplanmasının dikkate alınmaması İşe başlatılmadığı tarihteki emsal ücretin araştırılınaması İşe başlatmada işveren samimi değilse kıdem ve ihbar tazminatı ile boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatlarına başlatmama tarihindeki ücretler üzerinden hükmedileceğinin, yapılan kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi varsa mahsup edileceğinin gözetilmemesi

İşe başlatmama halinde ilk fesih aşamasında ihbar öneli kullandırıldıysa yeniden ihbar tazminatına hükmedilemeyeceğinin gözetilmemesi İşe başlatmama tazminatına yasal faiz yürütülmemesi İşe başlatmama tazminatında bilirkişinin hatalı raporunun denetlenmemesi İşe başlatmama tazminatında temerrüdün eğer talep edilmişse başlatılmadığı tarihin olacağı dikkate alınmaması

İşe başlatmama tazminatından gelir vergisi kesilmişse husumetin vergi dairesine yöneltilmesi gerektiğinin dikkate alınmaması

İşe başvuru ve işe davet çağrılarının sürelerin son günü yapılmasının samimiyetsizliğin göstergesi sayılmayacağına dikkat edilmemesi

İşyeri kapanmışsa iş teklif edilememesi veya işyeri kapandığından en uygun işe teklif edilmişse ancak şartlar ağırlaşmışsa işçi işe başlamasa da işveren başlatmakta samimi sayılacağından işe başlatmama tazminatının değil sadece boşta geçen süre ücretinin verilmesi gerekliliğine dikkat edilmemesi Net brüt talebine dikkat edilmeden hüküm kurulması

Postadaki gecikmelerin eğer başvuru süresinde ise önemi olmadığının dikkate alınmaması

İşçi / vekili tarafından yapılan hatalar:

İşe iade talebinin karar kesinleşmeden yapılması

İşe başlama samimiyetinden uzak başvuru yapmak ayrılmak için geçersiz nedenler ileri sürmek göstermelik başlamak

Faiz istemlerinde hataya düşülmesi

İşe iade kararının tebliğinden sonra 10 gün içinde işe iade için başvurmamak Şirketin adresini tespit etmeden başvuru yapmak Ücretin belirlenmesine emsal işçileri bildirmemek

İşveren/ vekili tarafından yapılan hatalar:

Samimiyetten uzak çalışma koşullarına zorlamak, göstermelik işe başlatmak

Eski şartlarla işe başlatmamak ücret ve görev değişiklikleri yapmak

İşyeri kapanmışsa uygun işyeri göstermemek

Başlatma iradesine rağmen bir aylık süreyi geçirmek

Bilirkişiler tarafından yapılan hatalar:

Boşta geçen süre ücretinde ilk feshi takip eden 4 aylık giydirilmiş ücretin dikkate alınmaması

Boşta geçen süre ücretinden net ücret bulunurken kesintilerin yapılmaması Boşta geçen şiire ücretinin denetime elverişli hesaplanmaması İşe başlamada işçi samimi değilse ilk feshin geçerli hale geleceği ve ilk fesih tarihindeki ücret üzerinden kıdem tazminatının hesaplanmasında, artık 4 aylık boşta geçen sürenin kıdem süresine eklenmemesi gerektiğinin dikkate alınmaması

İşe başlatmada işveren samimi değilse kıdem ve ihbar tazminatı ile boşta geçen süre ve işe başlatmama tazminatlarına başlatmama tarihindeki ücretler üzerinden hükmedileceğinin, yapılan kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi varsa mahsup edileceğinin gözetilmemesi

İşe başlatılmama halinde boşta geçen 4 aylık sürenin kıdem süresine eklenerek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin alacaklarının da eklenmiş siireye göre hesaplanacağına dikkat edilmemesi

İşe başlatmama tazminatından sadece damga vergisi kesileceğinin dikkate alınmaması

İşe başlatmama tazminatının denetime elverişli hesaplanmaması İşe başlatmama tazminatının hesabında işçinin işe başlatılmadığı tarihteki çıplak ücretinin dikkate alınmaması

 

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*