Home » İş Hukuku » İş güçlüğü tazminatı – Yargıtay kararları

İş güçlüğü tazminatı – Yargıtay kararları

Davalı işveren ile Tes-İş Sendikası arasındaki 14. dönem toplu iş sözleşmesinin 99. maddesinin IV. bendinde bakım tazminatı düzenlenmiştir. Anılan düzenlemede, termik ve hidroelektrik santraller iş güçlüğü tazminat cetvelinin 1. gurubunda sayılan arıza, tamir ve bakım elemanları ve bacı gazı arıtma bakım elamanları ile 1 ile 2. gurubunda yer alan iş makineleri ve oto onarım elemanları, mekanik atölye elemanları ve inşaat bakım servis elemanlarından vardiyalı çalışmayanlarına, bu kapsamda olup da vardiyalı çalışanlara ise vardiyalı çalıştıkları sürede ödenmemek kaydıyla çıplak yevmiyelerinin %14’ü tutarında bakım tazminatı ödenmesi kararlaştırılmıştır.
Somut olayda davacının sosyal tesislerde çalıştığı ve bakım tazminatından yararlanacak kişilerden olmadığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla hükme esas alman bilirkişi raporunda bakını tazminatı alacağının hesaplanması vc buna
göre hüküm oluşturulması hatalıdır.
22.HD. 2014/127 E. 2014/1284 K. 31.01.2014

…Taraflar arasındaki uyuşmazlık, 15.10.2002-15.3.2007 tarihleri arasında işçiye ödenen iş güçlüğü tazminatının %15 oranında olup olmayacağı noktasında toplanmaktadır.
Davalı işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinin 98. maddesinde iş güçlüğü tazminatı düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre işçilerin yaptığı işler 3 gruba ayrılarak %10, %15 ve %20 oranında iş güçlüğü tazminatı ödeneceği düzenlenmiştir.
Davacı 20.3.1991 tarihinde davalı işyerinde ambar işçisi olarak çalışmaya başlamıştır. 04.12.1996 tarihinde ambarcı unvanını almıştır. 10.11.2000 tarihinde işyeri disiplin kurulu tarafından işçiye 2 yevmiye kesme cezası verilmiştir. 15 Kasım 2000 tarihinde de hukuk servisinde görevlendirilmiştir. Davacı bu görevlendirmeye karşı bir itiraz da bulunmamıştır. Davacıya 15.10.2002 tarihinden itibaren hukuk servisince ücret ödenmeye başlayınca iş güçlüğü tazminatı %10 olarak ödenmiştir. Davacının hukuk servisinde yaptığı iş İTİS 98/11 madde de 3. grupta sayılan büro işçiliğidir.
İşçinin hak kazandığı iş güçlüğü tazminatı yönünden unvanına değil fiilen yaptığı işe bakılması gerekir. Davacı 15.10.2002-15.3.2007 tarihleri arasında fiili olarak büro işçisi olarak çalıştığından iş güçlüğü tazminatının %10 olarak ödenmesinde bir hata yoktur. Mahkemece davacının iş güçlüğü tazminatı alacağının reddi gerekirken kabulü isabetsizdir.
9.HD. 2011/11969 E. 2013/16055 K. 28.05.2013

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*