Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » Home office çalışma ve fazla mesai – Yargıtay kararları

Home office çalışma ve fazla mesai – Yargıtay kararları

…Somut olayda satış temsilcisi olan davacının home ofis sistemi ile çalıştığı, çalışma saatlerini kendisinin belirlediği anlaşılmakla, davacının fazla mesai alacağı talebinin reddi gerekirken hatalı değerlendirme sonucu kabulü bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2009/33364 E. 2011/46748 K. 01.12.2011

Davacı, fazla çalışma alacağı talep etmiş, davalı ise fazla çalışma yapmadığını belirtmiştir.
Davacının ilaç mümessili olarak “home office” yöntemiyle evinden çalıştığı, günlük çalışma programını kendisinin belirlediği ve ekstra çalışmaların karşılığında prim aldığı anlaşılmakla, çalışma saatlerini kendisi belirleyen davacının fazla çalışma ücret talebinin reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
9.HD. 2010/12055 E. 2012/18365 K. 24.05.2012

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*