Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » Fazla çalışmaların tespitinde bordro okuma usulü

Fazla çalışmaların tespitinde bordro okuma usulü

Bordrolarda fazla çalışma ücreti genel olarak aşağıdaki şekilde görülür; Aylık ücret gün/saat 900 TL(günlüğü 30 TL)
Normal gün 25 750
Hafta tatili 4 120
Genel Tatil 1 30
Fazla mesai 10 60
Toplam 960 TL
Görüldüğü üzere bu bordroda 10 saat karşılığı fazla çalışma 900/30/5= 6 TL(1 saat karşılığı %50 artırılmış fazla çalışma ücretidir) fazla çalışma ücreti formülüyle 10 saat çalışma karşılığıX6(bir saat ücreti)=60 TL aylık fazla çalışma ücreti olarak bordroda gösterilmiştir.
İşte bu gibi çalışılan fazla çalışma ücretinin gösterildiği bordrolarda ayda 10 saat değil daha fazla sürelerle çalışıldığına ilişkin ihtirazi kayıt yoksa bordro imzalı olmasa bile ödeme bankadan yapıldığından aksi ancak yazılı belgeyle ispatlanabilecektir. Yazılı belge yoksa ilgili ayda tahakkuk yapıldığından, 10 değil 30 saat çalışıldığı tanık beyanıyla ispat edilse bile artık tahakkuk mahsup edilerek bakiye hüküm altına alınamayacaktır. Tahakkuk yapılan ve ihtirazi kayıt bulunmayan ay hesap dışı bırakılmalıdır. İhtirazi kayıt varsa bu durumda fazla çalışma her türlü delil ile tanıkla bile ispatlanabilir.

Ekim ayı bordrosu:
Aylık ücret gün/saat 900 TL(günlüğü 30 TL)
Normal gün 25 750
Hafta tatili 4 120
Fazla mesai 0 0
Ekim ayı bordrosunda fazla çalışma sıfır göründüğü için aksi yani fazla çalışma yapıldığı her türlü delil ile ispatlanabilecektir. İspatlanan fazla çalışmadan da hakkaniyet indirimi yapılarak hüküm altına alınacaktır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*