Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » Fazla çalışma – Bölge çalışma müdürlüğü kayıtları – Yargıtay kararları

Fazla çalışma – Bölge çalışma müdürlüğü kayıtları – Yargıtay kararları

“…Davacı davalı işyerinde haftanın altı günü 06:00-20:00 saatleri arasında çalıştığını belirtmiştir. Davacı tanıkları, mesaiye başlama ve bitiş saatleri konusunda farklı beyanlarda bulunmuşlardır. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının haftada 18 saat fazla mesai yaptığı kabul edilerek hesaplama yapılmış ise de davacı tanıklarının beyanı iddianın doğruluğunu ve bilirkişi raporundaki tespitin isabetli olduğunu kabule yeterli değildir. Davacı ve arkadaşlarının şikayeti üzerine iş müfettişi tarafından yapılan inceleme sırasında düzenlenen belgelerde fazla mesai sürelerinin tespit edildiği görülmektedir. İş müfettişinin işyerinde yapılan işin niteliğine, davacının çalışma şekline ve çalışma düzenine uygun bulunan tespitine itibar edilerek davacının fazla mesai alacağının iş müfettişi raporundaki tespitlere göre hesaplanıp belirlenmesi gerekirken, yeterli delillere dayanmayan bilirkişi raporuna itibar edilerek sonuca gidilmesi hatalı olmuştur.”(22. HD. 2012/14063 E. 2013/4295 K. 04.03.2013)

“…Davacı dava dilekçesinde haftanın altı günü 06:00-20:00 saatleri arasında çalıştığını belirtmiştir. Davacı tanıkları ise davacının sabah 05:00’te işe başladığını işin durumuna göre akşam 17:00’ye kadar çalıştığını ileri sürmüşlerdir. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda tanık beyanlarına göre davacının haftalık 18 saat fazla çalışma yaptığı tespit edilerek hesaplama yapılmıştır. Davacı ile aynı işi yapan işçilerle ilgili emsal dosyalarda bulunan iş müfettişi raporlarında işçilerin haftalık 6 saat fazla mesai yaptığı belirlenmiştir. Buna göre davacının haftalık 6 saat fazla çalışmasının bulunduğunun kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(22. HD. 2012/25264 E. 2013/4288 K. 04.03.2013)

“…Somut olayda karara esas alman bilirkişi raporunda, davacının her hafta değişecek şekilde vardiyalı olarak 8.00-18.00 ve 18.00-8.00 saatleri arasında çalıştığı kabul edilerek fazla çalışma ücreti hesaplandığı anlaşılmaktadır.
Taraf tanıkları davacının mesai saatleri hakkındanet bir bilgi vermemişlerdir.
Bilirkişi raporunda atıf yapılan Bölge Çalışma Müdürlüğünün 10.5.2006 tarihli teftiş raporunda, davacının ismi geçmediği gibi akaryakıt istasyonunda gündüz iki çalışanın gece ise bir çalışanın işe devam ettiği anlamına gelecek nitelikte tutanak tutulduğu görülmüştür.
Buna göre çalışan sayısı da nazara alındığında davacının çalışmasının hangi saatler arası olduğu vardiya sistemi var ise gece-gündüz çalışması değişiminin hangi periyotta gerçekleştiği şüpheye yer vermeyecek şekilde tespit edilerek sonuca ulaşılması gerekirken eksik inceleme ile fazla çalışma ücretinin hüküm altına alınması isabetsizdir.”(9. HD. 2009/21428 E. 2011/37130 K. 13.10.2011)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*