Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » Bordroda fazla mesai yapmadım yazması – Yargıtay kararları

Bordroda fazla mesai yapmadım yazması – Yargıtay kararları

“…Davacının İmzasını taşıyan 2001 yılı aralık ayı ve sonrasına ait aylık ücret bordrolarında “fazla mesai yapmadım, aylık istihkakımı tam olarak aldım” ibaresi yazılıdır. Ancak söz konusu bordrolarda fazla mesai tahakkuku bulunmamaktadır.

Taraflar arasında iş ilişkisinin devam ettiği sırada ücret bordrolarına eklenen bu tür ifadelerin geçerli olmadığı kabul edilmelidir.
Davacı işçi bahsi geçen dönem içinde fazla çalıştığım kanıtlaması durumunda zamlı olarak karşılığını talep edebilmelidir.
Somut olayda da davacının işyerinde 12 saat esasına göre 2 vardiya olarak çalıştığı sabit olmuştur.
Böyle olunca 2001 yılı aralık ayından fesih tarihine kadar olan dönem için fazla mesai tahakkuku bulunan aylar hesaplama dışı bırakılmak suretiyle fazla çalışma ücreti hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.”(9. HD. 2007/29051 E. 2008/28165 K. 21.10.2008)

“…Somut olayda davalı işverence tanzim edilen davacının ihtirazi kayıt koymaksızın imzaladığı, ücret bordrolarında fazla mesai, bayram ve genel tatil sütunlarının karşısına bazı aylarda “fazla mesai ve bayram tatili yapılmadı” şeklinde, bazı aylarda yapılan fazla mesai, bayram ve genel tatil çalışmaları için ücret tahakkuku yapıldığı, bazı aylarda ise fazla mesai, bayram ve genel tatil günlerinin karşısına (0) rakamının yazıldığı davacının bordrolarda yazan miktar + prim şeklinde çalıştığı anlaşılmıştır. İhtirazi kayıt konulmaksızın imzalanan ücret bordroları geçerli olduğundan eylem belirten “ yapılmadı” şeklinde kayıt konulan ve fazla mesai ile bayram ve genel tatil ücreti tahakkuk ettirilen aylar yönünden fazla çalışma ve genel tatil ücreti alacağının hesaplanmış olması usul ve yasaya aykırı olup bozma sebebidir.”(7. HD. 2013/1744 E. 2013/3962 K. 20.03.2013)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*