Home » Haberler » Ücretinin düşmesine sebebiyet verecek şekilde işçiye az iş verilmesi halinde işçinin hakları

Ücretinin düşmesine sebebiyet verecek şekilde işçiye az iş verilmesi halinde işçinin hakları

İşçiye ücretinin düşmesine sebebiyet verecek şekilde yapabileceği tutardan az iş verilmesi de haklı fesih sebeplerindendir.

Örneğin, sefer primi+asgari ücret üzerinden çalışan TİR şoförlerinin sebepsiz olarak sefere gönderiImeyerek sefer priminden mahrum bırakılması haklı fesih sayılır.

Fesih hakkı işçiye aittir. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, işçinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak allı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz.

Fesih nedeninin ortaya çıkmasından itibaren 6 iş günlük hak düşürücü sürede kullanılması gerekir.

6 günlük süre geçirilmişse rıza gösterdiği varsayılır.

parça başı

İşçi eylemli olarak yani işyerini terk ederek sözleşmeyi fesih imkanına sahiptir. Herhangi bir fesih ihtarına lüzum yoktur. İstifa dilekçesi yazılacaksa az iş verilmesi nedeniyle olduğu belirtilmelidir. Feshin yazılı olması geçerlilik değil ispat şartıdır.

Az iş verilerek ücretinin düşürüldüğünü ispat yükü işçi üzerindedir. İşçi sözleşmenin feshini gerektiren fesih nedenlerinin bulunduğunu ve bu nedenle sözleşmeyi haklı olarak feshettiğini ispatlamalıdır.

Parça başı veya yüzde usulü çalışılan hallerde uygulanır. Geçmiş dönemler ortalamasının altına düşmesi yeterli sayılmalıdır.

Az iş verilmek suretiyle ücreti düşürülen işçi, kendi ayrılsa da kıdem tazminatına hak kazanır. İhbar tazminatına hak kazanılamaz. Feshe bağlı haklardan tüm çalışma süresince kullanılmayan yıllık izin süresine göre hesaplanacak yıllık izin alacağına hak kazanılır. Ödenmeyen alacaklar varsa feshe bağlı olmasa da talep edilmelidir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*