Home » Haberler » Kıdem tazminatının hesaplanma yöntemi

Kıdem tazminatının hesaplanma yöntemi

4857 Sayılı Yasa md. 120 ve geçici 6. maddenin atıf yaptığı 1475 Sayılı Yasanın 14. maddesi uyarınca kıdem tazminatının hesabı için, öncelikle işçinin brüt çıplak günlük yevmiyesi belirlenir. Toplu İş Sözleşmesi  ya da bireysel hizmet akdi ile daha fazla bir yevmiye öngörülmemiş ise yasa gereği 30 ile çarpılır.

Bu ücrete süreklilik ve düzenlilik arz eden yol ve yemek yardımı gibi sosyal yardım ve benzeri ücret ekleri ilave edilir. Ancak, bu gibi yardımlar ay içinde fiilen çalışılan gün üzerinden yapıldığından haftada 6 gün çalışan işçi için 26 günlük tutar ilave edilir. Ayni yardımlarda ve yemek yardımında işverene maliyeti baz alınır.

Düzenlilik arz eden ikramiye gibi yılın belli periyotlarında yapılan yardımlar, ücrete endeksli ise son ücret üzerinden günlüğünün bulunması gerekir. Ancak ücrete endeksli olmayan ikramiye benzeri ödemelerin son 1 yıl içindeki ödemeler toplamı 365’e bölünerek günlüğü bulunur.

Prim, satıştaki başarı şartına bağlı ise kıdeme esas ücrete ilave edilmez. Ancak, uygulamada çıplak ücret tutarı hatta daha fazlası prim ödemelerinin bulunduğu da görülmektedir. Bu halde primlerin ücretin asli unsuru olarak kabulü ile kıdeme esas ücrete ilavesi gerekir. Burada da son 1 yıl içinde ödenen/hak edilen primler üzerinden günlük tutar bulunur.
Kıdem tazminatı hesabında 1 tam yıl için 30 günlük giydirilmiş ücret baz alınır. Yıldan arta kalan süreler ise ay ve gün sayısı baz alınarak hesaplanır.

Giydirilmiş ücret hesabında değişkenlerin tamamının brüt tutar üzerinden baz alınması gerekir. Ayni yardımlar bordrolaştırılmadığından brüt tutar aynı zamanda net tutardır.

Kıdem tazminatından damga vergisi dışında kesinti yapılamaz. Bu oran 01.01.2015 tarihinden itibaren binde 7,59 dur.

w11

Kıdem hesabına giydirilmiş ücrete eklenen yol ve yemek gibi yardımlar aydaki gün sayısı 30 ile değil fiili çalışılan yani faydalanılan gün sayısı ile çarpılarak bulunur. Çalışma olmayan hafta tatili günlerinde yol ve yemek yardımı olmadığından bu günler hesaba dahil edilmez. Aksi taktirde işçi lehine fazla hesaplama yapılmış olur.

Örneğin aşağıdaki uygulamada 26 gün yol ve yemek yardımı, 365 TL tutarında 2 bayram yardımı, aylık 110 TL aile yardımı ve yılda 30 TL den 4 ikramiye olduğu varsayıldığında hesap şu şekilde yapılır:
Yevmiye : = 30 TL.
Aylık çıplak brüt ücret : 30,00 x 30 gün =900 TL.
Yol : 2,00x 26 gün = 52 TL.
Yemek : 2,00 x 26 gün = 52 TL,
Bayram harçlığı : 365,00 x 2  / 365×30 = 2 TL.
Aile yardımı : 110,00/30×30 =110 TL.
İkramiye : 30,00 x 4/365×30 – 9,86 TL.
Toplam : =1.129.86 TL. aylık
giydirilmiş ücret olacaktır. Hesaplamada dikkat edileceği üzere önce bir güne denk gelen ücret bulunarak en son 30 günlük ücret karşılığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kıdemi 2 yıl, 5 ay, 24 gün olan işçinin kıdem tazminatı ise:
1.129,86 x2 =2.259,72 TL (2 yıllık kıdem)
1. 129,86 : 12×5 = 470,775 TL (5 aylık kıdem)
1. 129,86 : 365×24 = 74,29 TL (24 günlük kıdem)
Toplam = 2.804,785 TL brüt kıdem tazminatı
%0,0759 damga vergisi = 21,28 TL
Net kıdem tazminatı = 2.783,49 TL olarak bulunacaktır. Tam yıl karşılığı kıdem tazminatı aylık giydirilmiş ücret ile çarpılırken, ay olarak çalışmalar önce biraya düşen (30 günlük ücret/12 ay hesabıyla) miktarla çarpılmakta gün olarak çalışmalar ise (30 günlük ücret/365 gün hesabıyla) gün sayısına denk gelen ücret ile çarpılarak bulunmaktadır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*