Home » İş Hukuku » Kıdem tazminatı alacağı ne zaman zamanaşımına uğrar?

Kıdem tazminatı alacağı ne zaman zamanaşımına uğrar?

Uygulama ve öğretide kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına ilişkin davalar, hakkın doğumundan itibaren, Borçlar Kanununun 125 inci maddesi uyarınca on yıllık zamanaşımına tabi tutulmuştur. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu’nun 146. maddesinde de genel zamanaşımı 10 yıl olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatında 10 yıllık zamanaşımının başlangıcı fesih tarihidir. Kesintili çalışmalarda zamanaşımı her bir kesinti ile bir sonraki çalışma başlangıcı arasında 10 yıllık süre dolmamışsa tüm çalışma süresi son fesihten itibaren 10 yıl geçmedikçe zamanaşımına uğramayacaktır.

Örneğin: 1990-1997 ve 2002-2007 yılları arasında çalışan işçi 2010 yılında dava açmışsa ilk fesih tarihi 1997 ile sonradan işe başladığı 2002 tarihleri arasında sadece 5 yıl bulunmakla 10 yıllık süre geçmediğinden hizmet süreleri zamanaşımına uğramayacak, birleştirilecektir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*