Home » Yargıtay Kararları » İşyeri devrinde işçinin görev yeri değişikliği – Yargıtay Kararı

İşyeri devrinde işçinin görev yeri değişikliği – Yargıtay Kararı

“… Dosya içeriğine göre davacının K. Belediyesi’nde şoför olarak çalışmakta iken ihtiyaç fazlası olması nedeni ile 6111 sayılı Kanun gereğince Milli Eğitim Müdürlüğüne devredildiği ve anılan müdürlükçe Y.Y.E.Y. İlköğretim Okuluna temizlik işçisi olarak görevlendirildiği anlaşılmaktadır. K.Belediyesinde ihtiyaç fazlası olduğu tespit edilen davacının sözü edilen nakil işleminin 6111 sayılı Kanun gereğince gerçekleştirildiği dosya kapsamı ile sabittir.

6111 sayılı Karnımda ihtiyaç fazlası olarak tespit edilen personelin ihtiyacı olan kurum vc kuruluşlara nakli halinde önceki işverenleri nezdinde uygulanan toplu iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinden kaynaklanan ücret ve mali haklarının korunması öngörülmüş ise dc önceki işveren nezdinde çalıştığı aynı işte görevlendirileceği konusunda nakledildiği işverene yükümlülük getiren bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Kanunda ücret ve mali haklar dışındaki çalışma koşullarının aynen korunacağına dair bir yükümlülük öngörülmediğine göre davacının önceki işverene ait işyerinde uygulanmış toplu iş sözleşmesi hükmüne dayanarak tespit isteğinde bulunması mümkün değildir. Ayrıca belirtmek gerekir ki işvereni belli bir işlem yapmaya zorlayıcı nitelikte karar verilmesi de mümkün değildir.

Açıklanan nedenlerle hukuki dayanaktan yoksun olan davanın reddine karar verilmesi gerekirken somut olayda uygulama yeri olmayan toplu iş sözleşmesi hükmüne dayanılarak yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bu husus bozmayı gerektirmiştir.”( 22. HD. 2013/7769 E. 2013/9916 K. 06.05.2013)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*