Home » Haberler » İşçinin sık sık rapor alması işverene fesih hakkı verir mi?

İşçinin sık sık rapor alması işverene fesih hakkı verir mi?

İşverene, sağlık nedeniyle fesih hakkı tanıyan 4857 sayılı yasanın 25/1-a bendine göre bildirim önelini altı hafta aşacak şekilde rapor kullanımı halinde işverenin haklı fesih imkanı bulunmaktadır. Bunun dışında sık sık rapor alınmasının iş yeri çalışma düzenini ve iş akışını bozacak sayıda olması halinde bu durum işverene geçerli fesih imkanı tanımaktadır.

Geçerli fesih halinde işverenin kıdem ve ihbar tazminatı ödemekle yükümlülüğü vardır.

İşçinin  çok sık ve değişik branşlarda görevli doktorlardan rapor alması, hayatın olağan akışıyla bağdaşmamaktadır. Bu gibi durumlarda, bu raporlara dayanak teşkil eden muayene belgeleri ile birlikte rapor alan işçinin hastaneye şevkinin yapılarak, anılan sürede dikkat çekici şekilde değişik rahatsızlıklardan alınan raporların tıp literatürü açısından gerçeklik arz edip etmediği araştırılmalıdır.

İşçinin raporlu olduğu dönemde başka bir işyerinde çalışması, işverene haklı nedenle fesih hakkı verir. (9.HD. 2008/42769 E. 2010/38188 K. 16/12/2010)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*