Home » Haberler » İşçinin devamsızlık tutanağını yırtması işveren için haklı fesih sebebi midir?

İşçinin devamsızlık tutanağını yırtması işveren için haklı fesih sebebi midir?

İşçinin hakkında tutulan devamsızlık tutanağını yırtması, haklı değil geçerli fesih nedeni olarak kabul edilebilir. Tutanağın işçi tarafından yırtılması, hakaret olarak yorumlanamaz. Dolayısı ile tutanağı yırttığından bahisle işçinin iş akdinin feshi, orantılı kabul edilemez.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin bu hususta vermiş olduğu emsal karar, aşağıdaki gibidir;

“….Somut olayda, taraflar arasında davacının iş sözleşmesinin işverence haklı nedenle fesih edilip edilmediği buna bağlı olarak da davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı hususunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

yırtmak

Davalı işveren davacının iş sözleşmesini davacının 1 gün işe gelmemesi nedeni ile tutulan ve davacının da imzaladığı tutanağı yırtması nedeni ile 4857 sayılı Kanunun 25/2-b maddesi gerekçe gösterilmek sureti ile fesih etmiştir. Davacının bu eylemi iş sözleşmesinin lıaklı feshini gerektirecek işverenin şeref ve namusuna dokunacak davranışlarda bulunması olarak değerlendirilemez. Davacının eylemi ile verilen ceza arasında da orantılılık bulunması gerekir.

Davacının eylemi namus ve şerefe dokunacak davranışlardan olmadığı gibi işverenin devamsızlığa ilişkin ve devamsızlık tutanağının davacı tarafından yırtıldığına ilişkin tutanak tutma hakkı ve yetkisi bulunduğuna göre bu eylem fesihi gerektirecek doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış olarak ta değerlendirilemez. Fesih geçerli nedenle yapılmıştır. Ayrıca davacının bir günlük devamsızlığı 4857 sayılı Yasanın 25/2-g maddesindeki haklı fesih sebebi de oluşturmadığından işveren feshi haklı sebebe dayanmamaktadır.”(7. HD. 2014/9223 E. 2014/17665 K. 18/09/2014)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*