Home » Yargıtay Kararları » İşçinin çalışma saatlerinin değiştirilmesi – Yargıtay Kararı

İşçinin çalışma saatlerinin değiştirilmesi – Yargıtay Kararı

“…Somut olayda, davacının da içinde bulunduğu bir grup işçinin, 29.3.2011 tarihinde, işverenle günlük mesainin 12 saat olması, Pazar günleri 24 saat, cumartesi günü 17 saat çalıştırılmaları, resmi tatillerde çalışmaları ve karşılığının alamamaları nedeniyle İş Yasasında öngörülen sürelerle çalışmayı talep ettikleri, işverenin ise cevaben “hesabınıza geliyorsa çalışın hesabınıza gelmiyorsa aha kapı çalışmayın” dediği bunun üzerine davacı ve 19 arkadaşının işi bırakmak suretiyle iş akdini haklı nedenle feshettikleri dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

Bu durum karşısında, iş akdini işçinin feshetmesi nedeniyle ihbar tazminatı talebinin reddi gerekirken hatalı değerlendirme ile işveren feshi sayarak, ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir”(7. HD. 2013/5652 E. 2013/14746 K. 16.09.2013)

“…Somut olayda davacının unvanının ön büro şefi olduğu ve çalışmasını buna göre yaptığı taraflar arasında düzenlenen iş sözleşmesinden anlaşılmaktadır. Davacı dosyaya sunulan ön büro çalışma çizelgelerine göre devamlı gündüz vardiyasında çalışmış, en son 2-8 Şubat 2004 çizelgesinde 24-08 vardiyasında çalışacağı belirtilmiştir. 04.02.2004 tarihli tutanakta ise “ön büro personeli davacının 24-08 vardiyasına gelmediği” belirlenmiştir.

Davacının sürekli şekilde gündüz çalıştırılırken gece vardiyasına alınmasının çalışma şartlarında değişiklik olup davacıya haklı nedenle iş sözleşmesini fesih hakkı verdiği kabul edilerek kıdem tazminatı alacağının kabulü gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD. 2007/40842 E. 2009/9249 K. 02.04.2009)

“…Somut olayda, temizlik işçisi olarak çalışan davacının 05.04.2011 tarihli ihtarname ile poliklinik biriminde ve 15.00-23.00 saatleri arasında çalışacağının kendisine 02.04.2011 tarihinde söylendiği, iş sözleşmesinde işinin nevi ve mesai saatlerine ilişkin bir değişim yer olmadığından çalışma şartlarının hayat şartlarına ters düşmesi sebebi ile bu durumu kabul edemeyeceğini söylemesi üzerine istifa etmesi gerektiği belirtildiği için haklı fesih hakkını kullanarak iş sözleşmesini feshetmiştir.

Davacının çalışma koşulları ağırlaştırıldığından iş sözleşmesi feshi haklı nedene dayanmaktadır. Kıdem tazminatı isteği bilirkişi raporunda yapılan hesaplama değerlendirmeye tabi tabi tutularak hüküm altına alınmalıdır.”(22. HD. 2012/3250 E. 2012/8222 K. 20.04.2012)

“…Somut olayda davacı, davalı işverenin kendisini gece vardiyasında çalıştırmak istediğini, kabul etmemesi üzerine işverenin iş sözleşmesini feshettiğini iddia etmiş, davalı taraf davacının devamsızlığı nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini savunmuştur.

Yapılan yargılama, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından, davacının iş şartlarındaki ağırlaşma nedeniyle iş sözleşmesini haklı olarak kendisinin feshettiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda davacı kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak haklı nedenle de olsa iş akdini kendisi fesheden taraf ihbar tazminatı talep edemez.

İhbar tazminatının reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(9.HD. 2007/24004 E. 2008/17671 K. 26.06.2008)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*