Home » Yargıtay Kararları » İşçinin çalışma saatlerinin arttırılması – Yargıtay Kararı

İşçinin çalışma saatlerinin arttırılması – Yargıtay Kararı

“…Davacının çalışma saatlerinin yarım saat erkene alınması 4857 sayılı Yasanın 22.maddesi gereğince çalışma koşullarında değişiklik sayılması gerekmektedir. Böyle hallerde durumun işçiye yazılı olarak bildirilmesi gerekir. 6 iş günlük süre içerisinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamamaktadır. İşverenin yönetim hakkı 22.maddeyi kapsamamaktadır.

Somut olay gözönünde tutulduğunda işverenin 25.madde doğrultusunda yaptığı fesih haksızdır. Kıdem ve ihbar tazminatlarının hüküm altına alınması gerekirken yazılı şekilde reddi hatalıdır.”(9. HD. 2007/13323 E. 2008/5630 K. 21.03.2008)

“…Somut olayda, davalı işveren, davacı ve arkadaşlarının bir siparişi yetiştirmek amacıyla işyerinde geçici süreyle uygulanmak istenilen fazla çalışma uygulamasını kabul etmediği için davacının devamsızlık yaptığını ve bu devamsızlık nedeniyle sözleşmenin feshedildiğini savunmuştur. İşyerinde 8 saatlik 3 vardiya uygulanmakta olup vardiyanın ikiye düşürülmek istenmesi halinde işçiler 12 saat ve dolayısıyla fazla çalışma yapacaklardır. Tanık beyanlarından, davacının bu değişikliği kabul etmediği, eski sistemle çalışmak istemesine rağmen işveren tarafından işyerine sokulmamak suretiyle sözleşmesinin feshedildiği beyan edilmiştir.

Sözleşme devamsızlık iddiasından daha önce 05.02.2007 tarihinde davacının işyerine sokulmaması suretiyle işveren tarafından eylemli olarak sona erdirilmiştir. Daha sonra tutulan devamsızlık tutanakları ve fesihe değer verilemez. Emsal davalarda bu yolda verilen kararlar onanmıştır.(Dairemiz, 20.04.2010 T. 2008/24703 E. 2010/11513 K.; 2008/24704 E. 2010/11514 K.)

Kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar vermek gerekirken reddi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”( 9.HD. 2008/33564 E. 2010/11515 K. 20.04.2010)

“…Somut olayda dosya kapsamına, mevcut bilgi ve belgelere, tanık anlatımlarına göre davacının çalışma saatlerinin arttırılması sureti ile iş şartlarının ağırlaştırılması söz konusudur.

Davacı da iş şartlarındaki aleyhe değişiklik nedeni ile işyerini terk sureti ile iş sözleşmesini haklı nedenle sona erdirmiştir. Bu hali ile iş sözleşmesini haklı olarak feshetse de davacı işçi lehine ihbar tazminatına hükmedilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.”(9. HD. 2009/9526 E. 2011/14094 K. 10.05.2011)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*