Home » Haberler » İşçinin, aynı konuda faaliyet gösteren işyeri açması, işveren için haklı fesih sebebi midir?

İşçinin, aynı konuda faaliyet gösteren işyeri açması, işveren için haklı fesih sebebi midir?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II-e maddesinde işçinin işverene sadakat borcuna aykırılık halleri ve işçi tarafından sadakat borcunun ihlali halinde işverence akdin haklı sebeple feshedilebileceği düzenlenmiştir

10.12.2002 tarihinde davacı ile dava dışı Ç.S. adlı bir şahıs tarafından Y.K.Ürünler San Dış Tic Ltd. Şti adlı bir şirket kurulmuştur. Söz konusu şirketin ve davalı şirketin ticaret sicili gazetesinde yayınlanan şirket kuruluş ana sözleşmeleri mevcuttur.

Davacı % 50 hisse ile kurucu ortak olduğu dava dışı şirkette ilk 5 yıl için müşterek imzası ile temsil ve ilzam yetkisine sahip müdür olarak atanmıştır. İşverence durumun tespitine yönelik 13.10.2003 tarihli tutanak dosya içeriğinde mevcut olup taraf tanıkları da dinlenmiştir.

Mahkemece mevcut şirket kuruluş ana sözleşmelerinin incelenmediği anlaşılmaktadır. Şirketlerin kuruluş ana sözleşmeleri bu konuda uzman bilirkişi marifetiyle incelenmek suretiyle şirketlerin aynı iş kolunda faaliyet gösterip göstermedikleri, iştigal ve faaliyet konularının aynı ve benzer olup olmadığı incelenmeli, davacının işverene sadakat borcunu ihlal edip etmediği bilirkişi raporu ve diğer deliller birlikte incelenmek suretiyle değerlendirilerek tespit edilmelidir. Yazılı şekilde eksik inceme ile hüküm tesisi hatalıdır.”(9.HD. 2009/19746 E. 2009/17942 K. 25.06.2009)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*