Home » Haberler » Bozuk mal satan kasaptan akıl almaz savunma

Bozuk mal satan kasaptan akıl almaz savunma

Kasap olarak çalıştığı işyerinde, müşterilere hazırladığı et ürünlerine, olması gereken fiyattan daha düşük fiyatlı olan ürün barkodu bastığı ve bu durumu birçok kez tekrarlayarak şirketi zarara uğrattığı ve güveni kötüye kullandığı tespit edilen ve bu nedenle Disiplin Kurulu kararı ile iş akdi haklı nedenle feshedilen işçi, iş mahkemesinde dava açtı.

Amacım işvereni korumaktı

Kasap işçi, savunmasında, “…Benim amacım her türlü satış kabiliyetini yitirmiş ürünün imha edilmemesi ve şirketin zarara uğratılmaması doğrultusunda yaptığım bir faaliyettir. Buna örnek bozulmaya yakın piliçlerin soslanması, kararmış etlerin kıyma olarak ya da köfte olarak satışa sunulmasıdır. Arkadaşlarımın anlattığı şekildeki olay etin hammaddesinin aynı olduğu sadece ısrarcı müşterinin talebi karşısında polemik çıkmaması açısından hammaddenin biraz daha iyi olan tarafından müşteriye sunulması olayıdır. Olay sonucu kişisel olarak kendi menfaatime yarar ve hiçbir kârım olmadığı Mağaza Müdürü vc arkadaşlarım tarafından bilinmektedir. Gerekirse olaya müdahil olan müşterilerle temas kurulması tarafımca uygundur” dedi.

bozuk et

Yerel mahkeme işçiyi haklı buldu.

Yerel mahkeme, işçinin eyleminin 30 günlük ücretini aşacak şekilde zarar oluşturduğuna dair yeterli kanıt olmadığından 4857 sayılı İş Kanununun 25/2- ı bendi kapsamında kalmadığından bahisle işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti.

Yargıtay: Müşteri sağlığını etkilediğinden ve firmanın itibarını zedelediğinden fesih haklıdır dedi.

Yargıtay  7. Hukuk Dairesi,  2013/14671 E. 2013/22240 K. sayılı kararıyla, işverenin faaliyet alanı olan gıda sektöründe firmanın itibarının müşteri nezdinde çok önemli olması ve bu sektörde müşteri memnuniyeti ve özellikle toplum sağlığının taşıdığı önem de dikkate alındığında davacının bozulma öncesi tazeliğini ve canlılığını yitirmiş/yitirmekte olan et ve et ürünlerini müşteriye satışını yapmasının müşterinin sağlığı yönünden ciddi sorunlar oluşturacak nitelikte olduğu görülmekle eylemlerinin 4857 sayılı Yasanın 25/2-e bendi uyarınca işveren yönünden haklı nedenle fesih sebebi oluşturduğu sonucuna varılmakla mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekirken kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulü yönünde hüküm kurulması hatalıdır.” gerekçesiyle  kararı bozdu.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*