Home » Yargıtay Kararları » Yargıtay Kararı: İstifa Eden İşçi Kıdem ve İhbar Tazminatı Alabilir mi?

Yargıtay Kararı: İstifa Eden İşçi Kıdem ve İhbar Tazminatı Alabilir mi?

Yasal düzenlemeler gereği, işten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçinin , herhangi bir tazminat hakkı oluşmamaktadır. Öte yandan; işten kendi isteğiyle ayrılan işçi, durumu yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim sürelerine bağlı kalarak işverenine iletmekle yükümlüdür.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi kapsamında, iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf, feshi yazılı olarak ve bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmek durumundadır. Bildirim süresine uymaksızın iş sözleşmesini fesih eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemekle yükümlüdür.

İşçinin istifa ederek işten ayrılması halinde, iş sözleşmesi işçi tarafından fesih edilmiş olduğundan, işverenden ihbar tazminatı talep edilmesi söz konusu olamayacaktır.

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

İşçinin istifası – Kıdem ve İhbar Tazminatı
ÖZET: İşyerinden istifa ederek ayrılan işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Taraflar arasında, iş ilişkisinin işçinin istifası ile sona erip ermediği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.

Genel olarak iş sözleşmesinin fesih hakkı, karşı tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflı bir irade beyanı ile iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren, bozucu yenilik doğuran bir haktır. Somut olayda davalı hastanede boyacı olarak çalışan davacı, iş sözleşmesinin haksız feshedildiğini iddia etmiştir.

Davalı taraf ise, başhemşirenin unuttuğu telefonu yerinde bulamaması üzerine kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu telefonun bulunduğu yere davacının girdiğini, telefonu görmediğini beyan etmesi üzerine yapılan aramada boyacıların kullandığı deponun raflarında telefonun bulunduğunu, olay tespit tutanağı tutulduğunu, parmak izi alınarak savcılığa intikal ettirileceğinin bildirilmesi üzerine davacının istifa ettiğini savunmuştur.

Davacının; hakkındaki iddialara ilişkin olarak olayın ceza soruşturmasına konu olmasını engellemek amacı ile kendi iradesi ile istifa ederek 18.06.2010 tarihinde iş sözleşmesini sonlandırdığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Hal böyle iken, kıdem ve ihbar tazminatının reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.12.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Bilgileri;

Y22.HD. E.2013/25115 K.2014/35292 T.11.12.2014

yargıtay222

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*