Home » Yargıtay Kararları » Fazla Çalışmalar, Tanık İfadeleri Yargıtay Kararı

Fazla Çalışmalar, Tanık İfadeleri Yargıtay Kararı

FAZLA ÇALIŞMALAR ∙ TANIK İFADELERİ

ÖZET: Fazla çalışma ve genel tatil çalışmalarını gösteren işyeri kayıtlarının olmaması halinde tanık ifadeleriyle sonuca gidilecektir. Bunun dışında herkes tarafından bilinen vakıalar da dikkate alınacaktır. İşyerindeki çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi de mümkün olmayan tanıkların ifadelerine değer verilmez.

Taraflar arasında davacının fazla mesai yapıp yapmadığı ve ulusal bayram genel tatillerde çalışıp çalışmadığı konularında uyuşmazlık söz konusudur.

Fazla çalışma yaptığını, ulusal bayram genel tatillerde çalıştığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatil alacağının ödendiği varsayılır.

Fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatillerde çalışıldığının ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışma ve ulusal bayram genel tatillerde çalışıldığının yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı, ulusal bayram genel tatillerde çalışılıp çalışılmadığı araştırılmalıdır. Bununla birlikte, işyerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına değer verilemez.

Somut olayda; davacı tanıklarının beyanları esas alınarak davacının fazla mesai ve ulusal bayram genel tatil ücret alacaklarının kabulüne karar verilmiş ise de, davacı tanıklarının işyeri çalışanı olmadığı ve davacının çalışma düzenini bilecek durumda olmadıkları anlaşılmakla davacı tarafından kanıtlanamayan bu alacak taleplerinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

Sonuç: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 24.11.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

* Y.9. HD. E.2013/1924 K.2014/35160 T.24.11.2014

yargitay-karari-1

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*