Home » Haberler » İşsizlik sigortası nedir?

İşsizlik sigortası nedir?

Birleşmiş Milletler tarafından 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 25. maddesine göre herkes, işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi denetimi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkına sahiptir.

İşçinin, işsiz kaldığı dönemde, yeni iş bulabilmek için süreye ihtiyacı olduğu, gelir kaybı yaşadığı bu dönemde, devletçe, işçiye sosyal yardım yapılarak, işçinin içinde bulunacağı maddi sıkıntıların bir nebze de olsa önüne geçebilmek amacıyla, sosyal devlet ilkesinin gereği olarak hayata geçirilen işsizlik sigortası, ülkemizde, 25.8.1999 tarihli ve 4447 sayılı Kanun ile işsizlik sigortasına ilişkin hükümler yasal boyut kazanmış,  kanun, 1. 6.2000 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

İşçiye, işsiz kaldığı dönem için, geçici süreyle sınırlı olarak devletçe yapılan bu ödemeye, “işsizlik ödeneği” adı verilmektedir.

4447 sayılı kanunda, işsizlik sigortasının amaçları olarak, işsizlik ödeneğinin haricinde, işçiye, yeni bir iş bulabilmesi için mesleki geliştirme, yeni bir meslek edinme ve yetiştirme eğitimi verme hizmetleri sayılmıştır.

İşkur Genel Müdürlüğü, işsizlik sigortasıyla alakalı her türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasında  görevli ve yetkilidir. Bu doğrultuda, 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 8 ve devamı maddeleri uyarınca, İşkur  bünyesinde İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı oluşturulmuştur.

İşçinin sigortalı çalışmaya başlaması ile birlikte, sigortalı ve işverenin, işsizlik sigortasına ilişkin hak ve yükümlülükleri işlemeye başlar. Başka bir ifade ile, işsizlik sigortası, ihtiyari değil, zorunlu bir sigorta türüdür.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*