Home » İş Hukuku » Sendikaya üye olan işçi, toplu iş sözleşmesinden ne zaman faydalanmaya başlar?

Sendikaya üye olan işçi, toplu iş sözleşmesinden ne zaman faydalanmaya başlar?

2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunun 9 uncu maddesinde, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına üye olanların toplu iş sözleşme­sinden yararlanabileceği kurala bağlanmıştır. Anılan hükme göre, imza tarihinde üye olanlar toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerin taraf sendikası tarafından bildirildiği tarihten itibaren toplu iş sözleşmesinden yararlanırlar.

Yürürlükte olan bir toplu iş sözleşmesinden dayanışma aidatı ödenmesi koşuluy­la yararlanma da yasada ifadesini bulmuştur. Dayanışma aidatı ödeme suretiyle ya­rarlanma talep tarihinden itibaren geçerlidir.

“Dava­cının sendikaya üye olmasından önceki dönem için, toplu iş sözleşmesinden kaynak­lanan alacakların hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.”(Yargıtay 9.HD. 28.04.2014 gün, 2012/8191 E, 2014/13367 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*