Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadığı mahkemece nasıl belirlenir?

Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadığı mahkemece nasıl belirlenir?

Satış temsilcilerinin fazla çalışma yapıp yapmadıkları hususu, günlük faaliyet planları ile iş çizelgeleri de dikkate alınarak belirlenmelidir. Genelde belli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olarak prim karşılığı çalışan bu işçiler yönünden prim ödeme­lerinin fazla çalışmayı karşılayıp karşılamadığı araştırılmalıdır.

İşçiye ödenen satış priminin fazla çalışmaların karşılığında ödenmesi gereken ücretleri tam olarak karşı­lamaması halinde aradaki farkın işçiye ödenmesi gerekir.

“Somut olayda taraflar arasında yapılan iş sözleşmesinde fazla çalışmanın ücrete dahil olduğu belirtilmiştir. Davacının haftada 9 saat fazla çalışma yaptığı sabittir. Hükme esas alman bilirkişi raporunda davacmın ayda 36 saat fazla çalışma yaptığı ve ücrete tabi olan 22,5 saatlik miktar düşüldüğünde ayda 13,5 saat fazla çalışma yaptığı kabul edilerek fazla çalışma alacağı hesaplanmıştır. Ancak davacıya bordro­daki ücret dışında Uç ayda bir değişen miktarlarda prim ödemesi yapılmaktadır. Dosya içindeki prim ödemlerinin toplamı net 3.348,67 TL’dir. Bilirkişi tarafından hesaplanan fazla çalışma alacağı ise net 2.530,83 TL’dir. Bu durumda davacıya ya­pılan prim ödemesi fazla çalışma alacağından fazla olup, fazla çalışma ödenen prim ile karşılandığından Mahkemece davacının fazla çalışma alacağının reddi gerekirken kabulü hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir” (Yargıtay 9.HD. 28.04.2014 tarih, 2012/8924 E, 2014/13325 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*