Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » Fazla mesai ücreti işçinin son ücretine göre mi hesaplanır?

Fazla mesai ücreti işçinin son ücretine göre mi hesaplanır?

Fazla çalışma ücretinin son ücrete göre hesaplanması doğru olmayıp, ait olduğu dönem ücretiyle hesaplanması gerekir. Yargıtay kararları da bu yöndedir (Yargıtay 9.HD. 16.02.2006 gün, 2006/20318 E, 2006/3820 K.).

Bu durumda fazla çalışına üc­retlerinin hesabı için işçinin son ücretinin bilinmesi yeterli olmaz. İstek konusu dönemler açısından da ücret miktarlarının tespit edilmesi gerekir.

İşçinin geçmiş dö­nemlere ait ücretinin belirlenememesi halinde, bilinen ücretin asgari ücrete oranı ya­pılarak buna göre tespiti gerekir. Ancak işçinin işyerinde çalıştığı süre içinde terfi ederek çeşitli unvanlar alması veya son dönemlerde toplu iş sözleşmesinden yararla­nılması gibi durumlarda, meslek kuruluşundan bilinmeyen dönemler için ücret araş­tırması yapılmalı ve dosyadaki diğer delillerle birlikte değerlendirmeye tabi tutula­rak bir karar verilmelidir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*