Home » İşçilik Alacakları » Fazla Mesai » Fazla çalışma ücretine ilişkin zamlı oranın, sözleşmeyle değiştirilmesi mümkün müdür?

Fazla çalışma ücretine ilişkin zamlı oranın, sözleşmeyle değiştirilmesi mümkün müdür?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 41 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, fazla ça­lışma saat ücreti, normal çalışma saat ücretinin yüzde elli fazlasıdır. İşçiye fazla ça­lışma yaptığı saatler için normal çalışma ücreti ödenmişse, sadece kalan yüzde elli kısmı ödenir.

Kanunda öngörülen yüzde elli fazlasıyla ödeme kuralı nispi emredici nitelikte­dir. Tarafların sözleşmeyle bunun altında bir oran belirlemeleri mümkün değilse de, daha yüksek bir oran tespiti olanaklıdır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*