Home » İş Hukuku » Yurt dışı işyerinde çalışan işçiyle belirsiz süreli sözleşme yapılabilir mi?

Yurt dışı işyerinde çalışan işçiyle belirsiz süreli sözleşme yapılabilir mi?

4857 sayılı Kanun’un 11. maddesinde “İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak ya­pılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belir­siz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar” şeklinde düzenleme ile bu konudaki esaslar belirlenmiştir.

Yargıtay, bir kararında, “….Somut olayda, taraflar arasında yapılan iş sözleşmesinde davacının, Yemen’deki likit gaz tesisi kurulmasına ilişkin şantiyede mekanik montajcı olarak çalışacağı ön­görülmüş, sözleşmenin diğer hükümlerinin incelenmesinde de, yukarıdaki ilke kara­rında açıklanan, sözleşmenin belirli süreli yapılmasını gerektirir objektif kritere rast­lanmamış olup, bu hali ile sözleşmenin belirsiz süreli kabul edilip davacının bakiye süre istemine ilişkin talebinin reddi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile bakiye süre ücretine hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” demek suretiyle yurt dışı işyerinde çalışan işçiyle yapılan sözleşmenin, belirli süreli yapılabilmesi için objektif kriterler bulunmadığından bahisle belirsiz süreli sayılması gerektiğine hükmetmiştir.(Yargıtay 22. HD. 07.04.2014 gün, 2014/8579 E, 2014/6962 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*