Home » İş Hukuku » Sporcu, Antrenör ve Teknik Direktörler, iş kanunu kapsamında mıdır?

Sporcu, Antrenör ve Teknik Direktörler, iş kanunu kapsamında mıdır?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca, “sporcular” hakkında bu kanun hükümleri uygulanmaz.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 23.05.1960 tarihli, 11-10 sayılı ve 10.05.1974 gün, 3-44 sayılı kararları uyarınca, özellikle iş hukukunda istisnaî hükmün genişletilerek değil, dar yorumlanması gerekir. İşçiler yararına düzenlenen hükümlerin, işçiler yararına yorumlanması asildir.

Sporla doğrudan uğraşan sporcunun İş Kanunu kapsamında kalmadığı açıktır. Ancak, doğrudan aktif spor yapmayan, sporcuyu spor yapması için hazırlayan antre­nör ile görevi daha çok direktif vermek olan ve takımı başarıya ulaştırma görevi de bulunan teknik direktörün sporcu sayılmaması ve İş Kanunu kapsamında bir işçi ola­rak kabul edilmesi gerekir. Bu sebeple antrenör veya teknik direktör ile kulüpleri iş­veren arasındaki iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarının iş mahkemesinde görülmesi gerekir. Nitekim, yargıtay kararları da bu doğrultudadır. (Yargıtay 22.HD  09.12.2013 gün, 2013/35215 E, 2013/28615 K.)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*