Home » İş Hukuku » Kapsamdışı personel ve görevli mahkeme

Kapsamdışı personel ve görevli mahkeme

Kapsamdışı personel, toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında kalan işçilere verilen isim olup, işverenle kapsamdışı personel arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda, kural olarak görevli mahkeme, iş mahkemesidir.  Ancak bunun istisnaları da mevcuttur. Şöyle ki;

-Özelleştirme uygulamaları nedeni ile nakilleri düzenleyen 4046 sayılı kanunun 22. maddesine göre, ka­muya naklen ataması yapılan kapsamdışı personelin maaş nakil ilmühaberinin hatalı olarak düzenlendiğinin tespiti ile fark ücret alacağının tahsiline ilişkin davalarda, idare mahkemeleri görevlidir. (Yargıtay 9. HD. 12.05.2014 tarih 2012/10404 E,2014/15308 K.)

– Özelleştirme kapsamında olan işyerlerinde, işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda, idare mahkemeleri görevlidir. (Uyuşmazlık Mahkemesi 1995/1 E. 1996/1 K.)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*