Home » İş Hukuku » İşyerinde kavga – Sadece kavgayı başlatan işçinin işten çıkarılması ayrımcılık sayılabilir mi?

İşyerinde kavga – Sadece kavgayı başlatan işçinin işten çıkarılması ayrımcılık sayılabilir mi?

Öncelikle işçinin, diğer işçilerden birine küfretmesi küfredilen işçi ve ar­kadaşlarına davacı işçiyi dövme (kasten yaralama) hak ve yetkisi vermez. Kavgayı başlatan ş­çinin, diğerlerine küfretmesi eylemi suç oluşturmakta ise de diğer işçilerin  iş­çiyi kasten yaralamaları da suç oluşturmaktadır.

Yargıtayın ilke kararlarına göre, eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup, iş hukuku bakımından işverene işyerinde ça­lışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı davranmama borcu yüklemektedir. Bu bakımdan işverenin yönetim hakkı sınırlandırılmış durumdadır. Başka bir ifadeyle işverenin ayrım yapma yasağı işyerinde çalışan işçiler arasında keyfi biçimde ayrım yapılmasını yasaklamaktadır. Bu bağlamda, her ne kadar kav­gayı başlatan ve kavganın tarafı olan  işçinin bu eylemi işverene iş akdini hak­lı olarak feshetme hak ve yetkisi verse de işveren bu hakkını eşit davranma borcuna aykırı şekilde kullanamayacaktır. Bir başka anlatımla, işveren tarafından sadece kavgayı başlatan işçinin iş akdinin feshedilmesi, kavgaya karışan diğer işçinin / işçilerin akitlerinin feshedilmemesi iş­verenin eşit davranma borcuna aykırı olup işveren tarafından gerçekleştirilen feshi haksız hale getirecektir. (Yargıtay 9.HD. 10.04.2013 gün, 2011/5941 E, 2013/11521 K.)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*