Home » İş Hukuku » İşverenin tüm çalışanlara kötü davranması mobbing kapsamında mıdır?

İşverenin tüm çalışanlara kötü davranması mobbing kapsamında mıdır?

Yargıtaya göre, işveren tarafından, haksız, kaba ve kırıcı davranışların diğer çalışanlara da yapıldığı, genel anlamda işyeri kabalığının olduğu ve çalışanların kişilik ve onur­larının rencide edildiği durumlarda, unsurları itibarı ile  mobbingin oluşmadığını söylemek mümkün ise de, işverenin, iş sağlığı ve güvenli­ğini sağlama yükümlülüğünü ihlal ettiği, öte yandan kişilik haklarına yönelik saldı­rıyı önlemediği ve buna sebebiyet verdiği için işçiyi koruma ve gözetme borcuna aykırı davrandığı, bu durumun da işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme im­kânı verdiği kabul edilmektedir. (Yargıtay 22. HD. 22.05.2014 gün, 2013/11788 E, 2014/14008 K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*