Home » İş Hukuku » İşveren, işyerinin kapatılması nedeniyle iş akdini feshedebilir mi?

İşveren, işyerinin kapatılması nedeniyle iş akdini feshedebilir mi?

İşyerinin kapatılması nedeniyle iş akdinin işverence feshi durumlarında, işveren, feshi işletmesel bir gerekliliğe dayandırmaktadır.

İşyerinin kapatılması nedeniyle istihdam fazlalığının ortaya çıkacağı kuşkusuz­dur. Ancak işverenin, işçiye, varsa başka yerlerde bulunan mağazalarında / işyerlerinde önerebileceği pozisyon olup olmadığı, yani fesihte son çareye uyulup uyulmadığını denetlemek için davalıya ait tüm işyerlerine ait fesih öncesi ve sonrası altışar aylık sigorta bil­dirgeleri getirtilmeli, işe alımlar varsa görev tanımları temin edilmeli, davalının fesih öncesi ve sonrası yeni mağaza açıp açmadığı araştırılmalı hukukçu, işletme yönelimi ve insan kaynakları alanlarında uzman üç kişilik bilirkişi heyetinden gerekirse keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre bir karar verilmelidir. Yargıtay kararları da bu yöndedir (Yargıtay 9.HD. 30.01.2014 gün, 2013/9196 E, 2014/2575K)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*