Home » İş Hukuku » İşçinin yeni alt işverende ara vermeksizin çalışması halinde feshe bağlı haklar istenebilir mi?

İşçinin yeni alt işverende ara vermeksizin çalışması halinde feshe bağlı haklar istenebilir mi?

Devreden ve devralan şirket arasında işyeri devri söz konusu olduğu durumlarda, işçinin, işyerini devralan yeni alt işveren yanında kesintisiz olarak çalışmaya devam etmesi halinde, feshe bağlı olan kıdem tazminatı ve izin alacağını talep etmesi mümkün değildir. Yargıtay’ın güncel içtihatları da bu yöndedir. ( Örneğin Yargıtay 9.HD. 19.03.2013 tarih 2013/5579 E, 2013/9297 K.)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*