Home » İş Hukuku » İşçinin yol ve yemek ücreti hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

İşçinin yol ve yemek ücreti hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Yol ücreti uygulamasının varlığı kanıtlanamadığı sürece, tazminata esas ücre­te yol ücreti ilavesi hatalıdır. (Yargıtay 22. HD. 22.05.2014 gün, 2013/10485 E, 2014/14118 K)

Yemek ve yol ücretinin fiilen çalışılan günler karşılığı hesaplanarak, otuza bö­lünmek suretiyle bir günlük karşılığının tespit edilmesi ve buna göre tazminata esas ücretin belirlenmesi gerekirken, fiilen çalışılmayan günler için de yol ve yemek üc­retinin hesaplanarak, tazminata esas ücrete eklenmesi isabetsizdir”. (Yargıtay 22. HD. 29.04.2014 gün, 2013/10681 E, 2014/10222 K)

Yargıtay 9 Hukuk Dairesi,  “Yemek ücreti ödeneceğinin taah­hüt edildiğini iddia ederek yemek ücreti talep eden davacının bu iddiasını yazılı bel­ge ile kanıtlayamadığı, bu açıdan tanık beyanları da yeterli olmadığı, sendika üyesi olmayan ve bu nedenle TİS’ den yararlanmayan davacıya eşitlik ilkesi gerekçe göste­rilerek yol ve yemek ücreti ödenmesi gerektiğinin kabulü hatalıdır” gerekçesiyle ta­leplerin reddi gerektiğini vurgulamıştır.

İşverenin işe başlarken yol ve yemek yardımı yapılacağı yönünde bir taahhüdünün olup olmadığını mahkemece kesin olarak belirlenmelidir.  (Yargıtay 7.HD. 10.02.2014 gün, 2013/17705 T, 2014/3432 K)

2 Cevap

  1. çalıştığım iş yerinde maaşlarımızı geç alıyoruz. akabinde yemek ücreti olarak ticked kartlarımıza yatan yemek paraları 2 aydır ödenmiyor biz yemek ücretleri ödenmediği için işçi olarak haklı sebepten ötürü iş bırakma fesih hakkımız bulunmakta mıdır. araştırdım ama böyle birşey göremedim cevap verirseniz memnun olurum.

    • Yemek paraları da ücretin eki niteliğinde. İşverenin ücreti 20 gün içinde ödemesi gerekmekte. Ücretlerin ödenmemesi / kanunda belirtilen süreden daha geç ödenmesi, işçiye haklı nedenle fesih hakkı verir. Ücretin geç ödenmesi nedeniyle ayrıca çalışmaktan kaçınma hakkınız var. Ücret alacağınız için mevduata uygulanan en yüksek faiz de talep edebilirsiniz.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*