Home » İş Hukuku » Deniz iş kanununa tabi çalışanlar hakkında iş güvencesi hükümleri uygulanır mı?

Deniz iş kanununa tabi çalışanlar hakkında iş güvencesi hükümleri uygulanır mı?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca “deniz ve hava taşıma işlerinde çalışanlar” hakkında bu kanun hükümleri uygulan­maz. Deniz taşıma işlerinde çalışanlar 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na tabidir.

854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 46. maddesi uyarınca, “Bu kanun kapsamına gi­ren gemiadamlariyle bunların işveren veya işveren vekilleri arasında bu kanundan veya hizmet aktinden doğan davalar hakkında, 5521 sayılı Kanun hükümleri uygu­lanır. Hizmet aktinde ayrıca bir hüküm yoksa dava geminin bağlama limanında iş davalarını bakmaya yetkili mahkemede görülür.”

Deniz İş Kanunu’nun 1. maddesi uyarınca; Deniz İş Kanunu: Denizlerde, göl­lerde ve akarsularda Türk Bayrağını taşıyan ve yüz ve daha yukarı grostonilatoluk gemilerde bir hizmet sözleşmesi ile çalışan gemi adamları ve bunların işverenleri ile aynı işverene ait gemilerin grostonilatoları toplamı yüz veya daha fazla olduğu ve yahut işverenin çalıştırdığı gemi adamı sayısı beş veya daha fazla bulunduğu takdir­de bunların işverenleri hakkında uygulanır. Diğer bir deyişle Deniz İş Kanunu kap­samında olmanın ön şartı hizmet sözleşmesi ile çalışılan geminin Türk Bayrağı taşıması ve yüz veya daha yukarı grostonilatoluk gemi olması ve/veya aynı işverene ait gemilerin grostonilato toplamı yüz veya daha fazla olması ve yahut işverenin ça­lıştığı gemi adamı sayısı beş veya daha fazla olması gerekir. Gemi Türk bayrağı ta­şımıyor ise bu gemi de çalışanlar hakkında Deniz İş Kanunu uygulanmayacaktır.

854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamında çalışanlar açısından ise iş güvencesi hükümleri uygulanmamaktadır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*