Home » İş Hukuku » Ulusal Bayram ve genel tatillere ilişkin yasal düzenlemeler nelerdir?

Ulusal Bayram ve genel tatillere ilişkin yasal düzenlemeler nelerdir?

İş Kanununa göre, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günleri olarak kabul edilen günlerde işçilerin çalışmamaları halinde, bir iş karşılığı olmaksızın o güne ait ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa, ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücreti ödenir (m. 47/1). Kanunda, ayrıca, geçici iş göremezlik ödeneği verilmesinin gerektiği zamanlarla ilgili olarak, bu ödeneğin verilmesi süresine rastlayan tatil ücretlerinin geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödeneceği belirtilmiştir (m. 48/1). Bu tür alacaklar son ücrete göre değil, gerçekleştiği dönemlerdeki ücretlere göre belirlenir.
Yargıtaya göre, işyerinde iş çıktıkça aralıklarla çalışmak üzere iş ilişkisi kurulan işçiye, işe ara verilen dönemdeki genel tatil günleri için ücret ödenmesi bu çalışma yöntemine ve iş hukuku kurallarına aykırıdır.
Ulusal, resmî ve dinî bayram günleri ile yılbaşı günü resmî daire ve kuruluşlar tatil edilir. Bu kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri cuma günü akşamı sona erdiğinde bunu izleyen cumartesi gününün tamamı tatil yapılır (2429 s.lı K, m. 2).

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*