Home » İş Hukuku » Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyeri kapatılmak zorunda mıdır?

Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyeri kapatılmak zorunda mıdır?

Kanuna göre, 29 Ekim ulusal bayram günü resmî ve özel bütün yerlerin kapatılması zorunludur. Öteki günlerde ise, sadece resmi daire ve kuruluşlar tatil edilirler (2429 s.lı K, m. 2). Görüldüğü gibi, bu Kanunda 29 Ekim gününde bütün işyerlerinin kapatılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bu hüküm işin niteliği gereği devamlı olarak çalışmak zorunda olan işyerlerinin durumunu zorlaştırmış olmakta ve ancak yorum yolu ile ihtiyaç karşılanabilmekteydi. 4857 sayılı İş Kanununda bu işyerleri göz önüne alınarak 47. maddede yeni bir düzenlemeye gidilmek suretiyle bu konuda açıklık sağlanmış, ayrıca, Kanunda bu Kanun kapsamına giren işyerlerinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılıp çalışılmayacağının toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılabileceği hükmüne yer verilmiştir. Ancak, sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir (îş K, m. 44/1). Bu son hüküm karşısında işçinin bu günlerde çalışmaya zorlanamayacağı açıktır. Bu günlerde çalışan işçilere 47. maddeye göre ücret ödenir (m. 44/11).
Yargıtayca isabetli bir şekilde kabul edildiği gibi, toplu iş sözleşmesinde Ulusal Bayram ve dini bayramların birinci günü dışında işverence 48 saat önceden duyurulduğu takdirde işyerinde çalışma yapılacağının kararlaştırılmış ve duyuruda bulunulmuş olmasına rağmen, işçinin dini bayramın diğer günlerinde art arda iki gün işe gelmemesi üzerine iş sözleşmesinin işverence devamsızlık nedeniyle tazminatsız olarak feshi kanuna uygundur.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*