Home » İşçilik Alacakları » Prim günü ve yılı doldurup kıdem tazminatı alan işçi, başka işyerinde çalışabilir mi?

Prim günü ve yılı doldurup kıdem tazminatı alan işçi, başka işyerinde çalışabilir mi?

İşçi, kural olarak, kendi isteğiyle işten ayrıldığında, kıdem tazminatı alamaz. Ancak İş Kanunu’na göre, işçinin, yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde, kendi  isteğiyle işten ayrılan işçinin kıdem tazminatı alabileceği istisnasına yer vermiştir.

Özetle sigortalılılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, sadece yaşı bekliyorsa, bunu ilgili kurumdan belgeleyerek kendi isteğiyle işten ayrılırsa, kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Bu hakkını kullanıp kıdem tazminatını alarak işten ayrılan işçinin başka işyerinde çalışmaya başlaması durumunda, Yargıtay, eski kararlarında, bu durumu, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirmekte ve işveren tarafından ödenen kıdem tazminatının iade talep edilebileceğine hükmetmekteydi. Ancak Yargıtay, aşağıdaki güncel kararı ile bu içtihatından dönmüştür.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, güncel bir kararında ;

“…Kanunda tanınan bu hakkın amacı, işyerinde çalışarak yıpranan ve bu arada sigortalılık yılı ve prim ödeme süresine ait yükümlülüklerini tamamlayan işçinin, emeklilik için yaşı beklemesine gerek olmadan, iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. Bu nedenle işçinin işten ayrıldıktan sonra başka bir işyerinde çalışmaya başlaması, hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendiremez”. (9. HD. 13.01.2014 tarih, 51535/52E.K) şeklindedir.

Bize göre, işten ayrılır ayrılmaz yeni işe başlayan işçinin, eski işverenden kıdem tazminatı alması hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilebilir. Ancak alacağı kıdem tazminatı ile bir emekli olana kadar çalışmamayı planlayan işçinin, mevcut harcamaları, tazminatın tutarı, geçinebilmek için yapmış olduğu hesapların tutmaması sonucunu doğurabilir ve işçi yaşı dolana dek yeniden çalışmak isteyebilir. Böyle bir durumda kötü niyetten bahsetmek mümkün olmayacaktır. İşçinin bunu görebilmesi için de işten ayrılır ayrılmaz değil, en azından makul bir süre (Bir kaç ay) çalışmamış olması bu noktada aranacak kriter olmalıdır. İşten ayrılır ayrılmaz, ertesi gün başka bir işyerinde işbaşı yapan işçinin ise yargıtayın eski kararlarında bahsi geçen kötüniyetten bahsedilebilecektir.

Hatta öyle ki, işverenden, kıdem tazminatını alacağı düşüncesiyle yaşı beklemeden istifasını veren işçiye, işveren tarafından kıdem tazminatı süresinde ödenmediğinde, işçi maddi sıkıntıya düşebilir ve yeniden işe girme ihtiyacı hissetmiş olabilir. İşçi, işverenin kıdem tazminatı ödemesi yapmayacağını şifahen beyan ettiğini, bu nedenle yeni bir işe başlaması gerektiğini tanıkla ispatlayabilir. Bu durumda işçinin işten ayrılır ayrılmaz başka bir işyerinde başlaması durumunda da kötüniyetinden bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*